Coaching hos TLC Uddannelser

274699

På TLC Uddannelserne lærer du forskellige spørgeteknikker, som hjælper dig til at skabe et samtalerum, hvor din fokusperson først og fremmest føler sig tryg ved at åbne sig op overfor dig.
TLC uddanner coaches med forskellige specialer. Til september starter et nyt TLC SeksualCoach hold, og til januar starter den første TLC FamilieCoach uddannelse.

Hos TLC har vi valgt ikke at fokusere på en bestemt retning eller ideologi. Vi er overbevist om, at som coach handler det om at have en bred vifte af redskaber og metoder, som gavner dig i dit coachingarbejde, og som gavner din fokusperson.

Vi har derfor elementer fra både neurolingvistik, systemisk coaching og kognitiv coaching.

Du vil lære teorier om sindets sprog – hvordan vores tanker og følelser hænger sammen, og ikke mindst hvordan vi ændrer dem. Du vil lære om de kognitive mekanismer og strategier, som vi mennesker bevidst og ubevidst agerer ud fra i vores hverdag, og især om hvordan vi ved hjælp af modeller og teknikker kan forbedre og forandre de strategier og mønstre vi handler ud fra.

Som coach er det vigtigste redskab, du har med i coachingen, dig selv. Derfor er det vigtigt, at vi som coaches stiller skarpt på de forestillinger, vi har om os selv, vores værdier, vores erfaringer og vores kompetencer. Og især opdager de steder, hvor vi har modstand, inden vi begynder at arbejde med fokuspersoner.

Hos TLC mener vi derfor, at det er en forudsætning, at vi som coaches har arbejdet med egenterapi og egencoaching, inden vi skal arbejde med andre mennesker. Derfor indgår supervision og egenterapi/egencoaching som en obligatorisk del af din uddannelse hos TLC.

Når en fokusperson vælger en TLC Coach, skal de være sikret en faglig kompetent coach, som dels har den faglige ballast til at varetage coachingopgaven, men som også arbejder etisk forsvarligt i forhold til fokuspersonens udfordringer – det kræver at TLC Coachen er bevidst om og har arbejdet indgående med sin egentilstand, og løbende modtager supervision og efteruddannelse.

Er du interesseret i at uddanne dig inden for TLC, så læs mere om vores uddannelser på www.tlcuddannelser.dk

Skriv et svar