Spring til indhold

Foredrag: Seksuel sundhed

Ikke alle taler om den seksualitet, der er så vigtig for vores livskvalitet

Det er veldokumenteret, at vores seksuelle sundhed har stor indflydelse på vores livskvalitet og dermed også vores generelle sundhedstilstand. Desværre er problemet mange steder – både på sygehusene, hos de praktiserende læger og i de offentlige sundhedstilbud – at personalet ikke har redskaberne til at åbne for en samtale om seksualitet og sundhed.

En stor del af de adspurgte i en undersøgelse om diabetikeres seksualitet angav, at de gerne vil snakke med nogen … men at de vil spørges. Hvis ikke de professionelle omsorgspersoner spørger, bliver seksualitet sjældent et emne der tales om.

Et af problemerne, er det såkaldte ‘dobbelte tabu’. Man er som fagperson usikker på både sin egen og borgerens blufærdighed, når det kommer til at tale om seksualitet. Det er et tabu, der kan arbejdes med. Første skridt er at arbejde med sine egne sproglige og personlige grænser. Dernæst handler det om, hvordan man skaber et rum til samtale med borgerne. Men også at få skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor man kan tale med sine kolleger om seksualitet.

Tag hul på den seksuelle dialog med borgere, brugere og patienter
Dette foredrag for professionelt omsorgspersonale belyser hvad vores seksualitet betyder for vores sundhed, både generelt men også når vi bliver ældre, har en funktionsnedsættelse eller får en kronisk sygdom.

Vi kommer også ind på, hvordan man som fagperson skaber et rum, hvor samtale om seksualitet bliver naturligt og trygt, og hvordan man får brudt ‘det dobbelte tabu’ og støtter sin fokusperson i at arbejde med sine seksuelle udfordringer.

Foredraget vil typisk vare omkring 4-6 timer inkl. spørgerunde og dialog, og afhængig af om vi skal inkludere en kort workshop.

Vi vil blandt andet berøre følgende emner:

  • Hvorfor er seksuel sundhed vigtig for vores livskvalitet og generelle tilstand?
  • Eksempler på seksuelle problemer hos kronikere.
  • Samtale om seksualitet med borgeren.
  • Dine egne sproglige og personlige grænser og barrierer … både i forhold til borgere og kolleger.
  • PLISSIT – en systematisk model til at skabe rum til samtale.

I en evt. workshop vil deltagerne komme til at arbejde med deres sproglige og personlige barrierer i forhold til at tale om seksualitet. Workshoppen er et godt afsæt for at komme i gang med at forholde sig til disse barrierer.

Foredraget henvender sig blandt andet til:

  • Fagpersonale på offentlige institutioner, plejecentre, sundhedscentre, sygehuse og socialpædagogiske tilbud
  • Ansatte på skoler, fritidsordninger, børnehaver og ungdomsuddannelser
  • Medlemmer af fagforeninger og studerende på social- og sundhedsfaglige uddannelser

Foredragsholdere:
Foredraget afvikles af Mai MacKayzee og Kim MacKayzee fra TLC Uddannelser. Mai er sexolog, coach og parterapeut, og Kim er journalist, coach og facilitator. Sammen står vi bag en række uddannelser, bla. TLC SeksualCoach. Kim er i øvrigt hjertepatient og diabetiker, og ved hvordan det er at leve med kronisk sygdom. Mai har desuden arbejdet på blandt andet plejehjem, som handicaphjælper og som pædagog for fysisk og psykisk handicappede og kender derfor udfordringerne som ansat.

TLC Uddannelser arbejder ud fra et helhedsorienteret syn på seksualitet og sundhed, og udbyder blandt andet en uddannelse til TLC SeksualCoach og en række TLC MasterClass-kurser med førende coaches, læger og sexologer.