Spring til indhold

Myter om coaching: Amerikansk sport og selvbestaltede eksperter

274699
274699

Lad os starte med at banke en pæl igennem en meget udbredt misforståelse: Coaching er ikke et begreb som er overført fra den amerikanske sportsverden.
Coaching stammer fra den akademiske verden, hvor begrebet coach opstod på Oxford Universitet i 1830´erne som slangudtryk for en tutor. Altså en person der hjælper og støtter en studerende til at blive bedre indenfor et specifikt område. Først langt senere tog den engelske sportsverden begrebet til sig.

Desværre har mange coaches og forfattere til lærebøger om coaching været med til at udbrede den misforståelse og dermed medvirket til den skepsis, der er omkring coaches og coaching. Men coaching handler ikke om skemalagte vinderstrategier og træningsprogrammer. Det handler om forandring og udvikling på dine egne præmisser.

Hvad er coaching?

Coaching er brugen af fastlagte spørgeteknikker, metoder og modeller, og uanset om vi henter coachingmetoderne fra den kognitive coaching, systemisk coaching eller NLP coaching, så er coachens opgave og coachingens principper klart defineret.

Coaching handler om at sætte en udvikling og forandringsproces i gang hos fokuspersonen. Coachens opgave er at forstyrre, udfordre og åbne op for at skubbe til faste forestillinger. Coaching handler om personlig vækst og læring, hvor fokuspersonen selv finder de rigtige svar på udfordringer, som fokuspersonen selv formulerer. Coachens opgave er at skabe processen, rammerne og strukturen og hjælpe på vej med de rigtige reflekterende spørgsmål.

Gennem sine spørgsmål hjælper coachen dig, så du kan sætte det mål, som er rigtigt for dig, og udforske mulighederne for at nå det mål. Hvilke modstande og forhindringer er der for at nå målet? Hvordan kan disse forhindringer overvindes? Kan du selv overvinde modstanden, eller er der punkter, du skal have hjælp til?

Der er altså ikke en færdigstøbt løsning. Ingen beslutninger, der trækkes ned over hovedet på dig, om hvordan du skal være, hvad du skal gøre eller hvad der er rigtigt for dig. En coach hjælper dig til, at du selv kan definere dine egne mål og undersøge vejen dertil.

Bliver coaching ukritisk overført til alle formål?

En anden kritik af coaching, er at den ”ukritisk overføres til alle områder af livet”. Nogle kritikere kalder det ‘coachificering’ af livet.

Vi mener, at coaching kan overføres til alle områder af livet, hvor mennesker føler trang til forandring. Fordi coaching er en systematisk metode til at definere, hvilken forandring man ønsker, og hvordan man kan gennemføre den forandring.

Det er ikke en ukritisk overføring. Hvert område kræver, at coachen har en indsigt i området. En dygtig erhvervscoach er ikke nødvendigvis en dygtig coach når det handler om kærlighed eller seksualitet. Men en coach, der gennem sin uddannelse eller sin erfaring har indsigt i det specifikke område, kan ved hjælp af sine metoder og spørgsmål hjælpe og guide sin fokusperson gennem processen.

Kvaksalvere og selvbestaltede eksperter?

En coach griber ikke sine kvalifikationer ud af den blå luft. At være coach kræver en uddannelse, hvor man både lærer teknikker, metoder og modeller, der bygger på den enkelte skoles syn på mennesket, psykologi og læringsprocesser.

Coach er ikke en beskyttet titel, så naturligvis kan man finde eksempler på mennesker, der kalder sig “coach” uden at være det. Men det gælder mange af livets forhold, og det betyder ikke, at coaching er “kvaksalveri”. Coaching bygger på både faglighed og erfaring.

En coach er heller ikke en ‘selvbestaltet ekspert’, fordi det ligger i hele coachingens grundlag, at fokuspersonen er ekspert i sit eget liv. En coach kan til gengæld gennem sin viden og erfaring inden for et specifikt område bidrage med de spørgsmål, der kan føre til ny indsigt for fokuspersonen.

Coaches skriver og udtaler sig om alt muligt?

Ja, for coaches er også mennesker, der har meninger og holdninger til de områder, de arbejder med. Men en coach har også fokus på, at deres idéer og forslag ikke er de rigtige for alle … men at de kan være det for nogen.

I selve coachingsessionen med en fokusperson er coachens egne holdninger og meninger til gengæld slet ikke på banen. Her er det fokuspersonen, der arbejder med sine egne meninger, holdninger og overbevisninger, hjulpet på vej af coachens spørgsmål i en atmosfære af tryghed, accept og tillid.

Hvor stammer ordet coach i det hele taget fra?

Som tidligere nævnt, blev ordet coach i første omgang brugt som slang for en tutor på Oxford I 1800-tallet. Coach er den engelske betegnelse for en lukket hestevogn, og blev sandsynligvis taget i brug, fordi tutoren ‘bærer sin elev frem mod eksamen’. Hestevognen bringer sin passager frem mod et rejsemål, mens den beskytter mod vind og vejr. I den forstand er det ikke urimeligt at bruge betegnelsen på den moderne coach, der løfter og støtter sin fokusperson på en personlig rejse i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Er der brug for coaches?

Vi mennesker har altid søgt svar på spørgsmål, både ved at se indad, men også ved at inddrage mennesker omkring os i vores tanker og i de udfordringer, vi møder gennem livet. En nær ven, et familiemedlem, en lærer, en vejleder eller måske en præst. Vi har brug for at sætte ord på vores tanker for at forstå os selv. En god samtale åbner vores sind for forandring. Men hvordan kan vi vide, om de råd vi får, er de rigtige for os?

En coach hjælper dig med din proces, uden at forstyrre og forvirre med velmenende råd, der måske eller måske ikke hjælper dig. Hos coachen er du eksperten i dit eget liv.